Prem Praza

Beauty

Jak se cítit lépe ve svém těle

Bez selhání, každý den, jste bombardovaní reklamami a sociálními médii, které zobrazují dokonalé lidi, kteří žijí dokonalým životem. Pro mnoho lidí neustálý nápor nerealistických standardů obrazu těla vedl k bolestným citům, které vedly k období ohromné ​​bolesti, bolesti srdce a sebezničení.

Jedná se o modální okno. Médium nebylo možné načíst, ať už proto, že server nebo síť selhaly, nebo proto, že formát není podporován. Je na čase, abyste přestali nasměrovat svou pozornost na to, co považujete za chyby a selhání ve své fyzice. Pozitivní obraz těla nepochází ze zaměření na to, co považujete za negativní! Místo toho můžete svou energii soustředit na 12 způsobů, jak se teď lépe cítit ve svém těle.

Grandmother’s Remedies Using Celebrity Teeth, Face, Hair and Hands

We have all received from our grandmothers some homemade beauty tricks for hair and skin that, despite our reluctance, are infallible. The most beautiful celebrities also have their own and share with us some of the most natural, so simple and cheap that it is worth trying them. Let’s learn the benefits of lemon, olive oil, strawberries and honey.

Miranda Kerr applies a coconut oil mask to nourish your hair deeply. It is a light oil with regenerative and antioxidant properties. It gives hair the protein needed to nourish it if damaged, prevents split ends and hair from becoming brittle. After applying the mask, made with coconut oil and yogurt for consistency, rinse it with apple vinegar to give it a shine.